Zeytin
Mitolojik Ağaçlar

Zeytin uzun ömürlü bir Akdeniz ağacıdır. Meyvesi ve yağı binlerce yıldır insanlar tarafından çeşitli şekillerde kullanılan çok değerli bir bitkidir. Efsanelere ve kutsal kitaplara bolca konu olan zeytin, barışı, bolluğu bereketi, bilgeliği ve ölümsüzlüğü simgeleyen kutsal bir ağaçtır. İnsanlığın doğuşu ile ilgili efsanede Adem Peygamber’in tanrı ile barışını, Nuh Tufanı hikayesinde ise tufan sırasında doğa ile barışı simgeler. Antik dönemde Homeros zeytinyağını “sıvı altın” olarak adlandırır. Hipokrat ise şifa verici ilaç olarak tavsiye eder. Filozof Aristoteles zeytinin yetiştirilmesini, zeytinyağının çıkarılmasını bir bilim olarak nitelendirir. Zeytin ağacı öyle değerlidir ki; tarihin farklı zamanlarında bu ağacın korunması için çeşitli kanunlar çıkarılır.

Yunan mitolojisinde bir efsanede Atina şehrini hangi tanrının koruyacağı tartışma konusu olur. Tanrıların tanrısı Zeus bu durumu çözmek için tanrılar meclisini toplar ve der ki: “Bu şehre en değerli hediyeyi kim verirse bu şehri o koruyacaktır.” Deniz Tanrısı Poseidon denizlerden hızlı ve güçlü, savaşlarda çok yarar sağlayabilecek bir at çıkarır. “Bu atlarla dünyanın her yerine gider, ordular kurar, fetihler yaparsınız” der. Akıl, bilim ve sanat tanrıçası Athena ise aşıladığı bir yabani zeytin ağacını hediye eder. “Bu ağaç büyüyecek ve yüzyıllarca yaşayacaktır. Bu ağacın meyvesi ile beslenecek, yağının olağanüstü lezzeti yemeklerinize geçecek, sizlere şifa verecek ve gecenizi aydınlatacak” der. Yarışmayı Athena kazanır ve koruduğu bu şehre adı verilir. Efsanede at göçebeliği ve savaşı temsil ederken zeytin ağacı yerleşik düzeni, barışı, aklı ve medeniyeti simgelemektedir.

Zeytin ağacının yabani formu olan delice çalısını doğal makilik alanlarda görebilirsiniz. Ayrıca deniz seviyesine yakın bölgeler zeytin bahçeleriyle doludur. Bununla birlikte Antalya şehir merkezinde bulunan Zeytin Park’ı ziyaret ederek, binlerce zeytin ağacı arasında gezebilirsiniz.