Servi
Mitolojik Ağaçlar

Ülkemizde en yaygın görülen servi ağacı türü Doğu Akdeniz ülkelerinde dağılım gösteren Akdeniz servisidir. Akdeniz servisinin dünyadaki en büyük doğal ormanı Antalya’da, Köprülü Kanyon’dadır. Servi, Anadolu’da genel olarak mezarlıkların ağacı olarak bilinir. Her dem yeşil olan bu ağacın, uzun boyu ile yer ile gök arasında bağlantı kurduğuna ve yeşil renginden dolayı öte taraftan iyi haberler getirildiğine inanılır. Bunun yanısıra mum alevini andıran görüntüsü yüzünden kutsal mekanların tercih edilen ağaçları arasındadır.

Servinin antik dönemden günümüze kadar uzanan efsanelerinden biri hayvan sevgisi üzerinden anlatılır. Efsaneye göre çok iyi bir avcı olan Cyparissus aynı zamanda çok duygusal biridir. Çok güzel şiirler yazar ve bu şiirleri ile dinleyenleri etkiler. Bu şiirlerini tanrı Apollon da duyar. Cyparissus ile tanışır ve ondan çok etkilenir. Ona çok özel bir geyik hediye eder. Boynuzları altından olan bu geyik Cyparissus’un en yakın arkadaşı olur. Beraberce doğanın binbir güzelliği içinde vakit geçirirler. Cyparissus iyi avcı olmasına iyi avcıdır ama bir gün nasıl olduysa bilmeden bu geyiği vurur. Apollon’un kıskançlık gösterdiği, bu nedenle okun yönünü değiştirdiği de anlatılır, ama neticede Cyparissus bu duruma çok üzülür. Tanrı Apollon’dan yardım ister. Apollon’un kendi öfkesi baskın gelir ve onu hüznün, kederin simgesi bir servi ağacına dönüştürür. Cyparissus’a ”Ben, senin için yas tutacağım, diğerleri için de sen yas tutacaksın” der. Günümüzde mezarlıkları bekleyen servi ağacının Latince ismi Cupressus adını bu söylenceden alır.

Servi ağacı hemen hemen bütün mezarlıklarda sıkça bulunan bir ağaç türüdür. Ayrıca otel peyzajında ve yol kenarı peyzajlarında sıkça kullanılır.